• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą"
    KRS 0000246671

Celem działania Fundacji jest niesienie pomocy:
1. dzieciom i młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej pochodzących z rodzin niepełnych lub wielodzietnych
2. niepełnosprawnym
3. w zaopatrzeniu dzieci i młodzieży w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny
4. trudnej młodzieży, w tym młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych i sprawiającej problemy wychowawcze
5. osobom samotnie wychowującym dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.