• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Caritas Archidiecezji Gdańskiej Organizacja Pożytku Publicznego
    KRS 0000247280

Misja
1. Pomoc charytatywna osobom potrzebującym.
2. Formowanie duchowe, religijne zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego.

Prowadzone działania
Caritas Archidiecezji Gdańskiej działa na obszarze Trójmiasta, obejmując swoim zasięgiem mieszkańców województwa pomorskiego. Pomoc skierowana jest do potrzebujących i obejmuje zasięgiem:chorych, niepełnosprawnych,osoby starsze,w trudnej sytuacji materialnej. Szczególny nacisk połozony jest na pracę z dziećmi i młodzieżą, zagrożoną patologiami społecznymi.
Główne obszary działalności organizacji:
1. Prowadzenie 4 świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w Gdańsku, 15 świetlic na obszarze archidiecezji gdańskiej. Wychowankowie maja zapewnioną opiekę terapeutyczną, psychologiczną, dożywianie, organizowany jest czas wolny, zajęcia pozalekcyjne.
2. Ogranizacja posiada ośrodek kolonijny i organizuje kolonie letnie dla swych podopiecznych. Ponadto zaprasza i organizuje kolonie dla dzieci spoza granic kraju - z Litwy, Biesłanu.
3. Prowadzenie hospicjów, pomoc osobom starszym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.