• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rademenes
    KRS 0000247684

Misja:
1. Pomoc dzieciom z domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
2. Wspomaganie materialne i finansowe placówek opiekuńczo-wychowawczych,
3. Dofinansowanie remotów i zakupu materiałów niezbędnych w placówkach.
4. Organizowanie, finansowanie i współtworzenie programów realizujących wypoczynek dla dzieci w kraju i zagranicą,
5. Organizowanie imprez charytatywnych.
6. Organizacja i realizacja pomocy medycznej, rehabilitacji opiekuńczej na rzecz osób ze środowisk w trudnych warunkach materialnych.
7. Prowadzenie i organizacja szkoleń i kursów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.
8. Inne zadania z zakresu pomocy społecznej.

Prowadzone działania:
Współorganizacja imprezy charytatywnej w Chojnicach - Targi fryzjersko-kosmetyczne. Dochód zostanie przeznaczony na wypoczynek letni dla dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, które w czasie wakacji nie mają możliwości wyjazdu do domów rodzinnych. Główny organizator Targów Centrum Szkoleń Salonia Zakład Paulina w Chojnicach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.