• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii
    KRS 0000247977

Misja
Stowarzyszenie Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii powstało z myślą o stworzeniu i monitorowaniu ogólno regionalnych standardów dotyczących pracy w obszarach przeciwdziałania zachowaniom problemowym, pomocy osobom dotkniętym różnego rodzaju patologiami i szkoleniu osób pracujących w dziedzinach związanych z profilaktyką i leczeniem uzależnień. Prowadzimy szkolenia i programy profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.