• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Zwierząt Animalia
    KRS 0000248335

Naszym celem jest pomoc bezdomnym zwierzętom, opieka nad nimi, ratowanie życia, leczenie.

Prowadzimy adopcje bezdomnych zwierząt. Realizujemy program kastracji i sterylizacji psów i kotów. Prowadzimy działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, promujące ochronę praw zwierząt, podnoszące świadomość w zakresie opieki nad zwierzętami i pomocy tym, które nie poradzą sobie same.

Współdziałamy w Urzędami Gmin, otaczając opieka zwierzęta w gminnych przytuliskach. Utrzymujemy porzucone, bezdomne zwierzęta, często okaleczone i chore w klinikach - do czasu wyleczenia i w hotelach dla zwierząt.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.