• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie "Uśmiech" z siedzibą w Olsztynie
    KRS 0000248389

Celem Stowarzyszenia jest:
a) udzielanie pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ofiarom przemocy oraz leczonym z powodu wad wrodzonych i chorób wieku dziecięcego;
b) pomoc psychologiczna i rzeczowa rodzinom dzieci leczonych chirurgicznie;
c) upowszechnianie wśród wszystkich zainteresowanych osób i instytucji, wiedzy oraz umiejętności postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego;
d) pomoc w organizowaniu rehabilitacji poszkodowanym dzieciom w celu ich uaktywnienia i zdobywania przez nich samodzielności w nowej sytuacji życiowej;
e) podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia i osób z nimi współpracujących w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym dzieciom;
f) rozwój i upowszechnianie dorobku Oddziału Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.