• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Veritas"
    KRS 0000248804

Misja
Samodzielne prowadzenie działalności opiekuńczej, charytatywnej, kulturalnej, wychowawczej i edukacyjnej.
Wspieranie działalności i posłannictwa Zakonu Dominikanów w Szczecinie.

Prowadzone działania
Oto przykłady najważniejszych działań realizowanych przez Fundację:

LOGOSFERA - projekt związany z seminariami, spotkaniami i warsztatami. Przestrzeń naszych zainteresowań obejmuje między innymi teologię i filozofię, psychologię i kulturę. Spotykamy się, by stanąć wobec pytań o człowieka, Boga i świat. Podczas projektów, takich jak sesje, seminaria i warsztaty, prowokujemy do podjęcia ryzyka myślenia, które służyłoby pełniejszemu życiu. Chcemy zapraszać do nas osoby, którym taka postawa jest bliska. Tutaj znajdą odpowiednie warunki, by zaszczepić swoją wiedzę i doświadczenie w umysłach tyleż otwartych, co krytycznych.
Język, jako sposób poznawania rzeczywistości i tworzywo relacji między ludźmi, jest dla nas niezwykle ważny. Zależy nam, by posługiwanie się nim wyrażało szacunek dla złożoności świata i tajemnicy istnienia, a także chroniło to, co niewyrażalne i paradoksalne przed deformacją, banałem i redukcją. Dlatego chcemy, by konfrontacje i polemiki destylowały myśl, przywracały źródłową świeżość kluczowym pojęciom i terminom, inspirowały do samodzielnego poszukiwania PRAWDY.
Naszą propozycję kierujemy do wszystkich twórczo poszukujących, którzy chcą się zmierzyć z różnymi punktami widzenia.
Zaczynamy od trzydniowej sesji dotyczącej istnienia zła, cierpienia i śmierci w życiu człowieka. Tytuł sesji brzmi „SKANDAL ZŁA/CIERPIENIE W BLASKU WIERNOŚCI”.
Sesja odbędzie się w klasztorze dominikanów w Szczecinie, Plac Ofiar Katynia 1, w dniach 25-27 maja 2012 r.

Tydzień Społeczny (projekt zakończony) - jedna z najbardziej znaczących w Szczecinie imprez poświęconych kondycji polskiego życia publicznego i dyskusji nad sposobami udziału w nim szerokiego kręgu społeczności. Spotkania Tygodnia Społecznego odbywają się na przestrzeni czterech dni w różnych punktach miasta, przy czym jego zasadnicze popołudniowe sesje koncentrują się zazwyczaj na terenie szczecińskiego klasztoru ojców dominikanów. Konstrukcja poszczególnych debat przewiduje dłuższe wystąpienie jednego lub dwóch zaproszonych gości, a następnie dyskusje panelową, do której poza prelegentami z pierwszej części zapraszani są także znaczący przedstawiciele szczecińskiego życia publicznego z dziedziny polityki, mediów, nauki lub działalności społecznej czy też samorządowej. W tej części debaty uczestniczą ponadto słuchacze zaproszeni do wyrażania swoich opinii i zadawania pytań.
Znaczącym uzupełnieniem programu popołudniowych sesji są spotkania zaproszonych gości w imprezach organizowanych na terenie miasta umożliwiających kontakt z nimi różnych środowisk. W roku 2006 odbyły są spotkania na Uniwersytecie Szczecińskim, codzienne studio imprezy w lokalnym radiu, funkcjonująca w centralnym punkcie miasta kawiarenka Tygodnia Społecznego, gdzie w ciągu dnia można było spotkać zaproszonych gości w nieco swobodniejszej atmosferze.
W spotkaniach Tygodnia Społecznego uczestniczyli m.in. były prezydent RP Lech Wałęsa, prof. Ireneusz Krzemiński, prof. Władysław Bartoszewski, Jan Rokita, ks. Tomasz Węcławski, o. Maciej Zięba, Aleksander Hall, Irena Lipowicz, Zbigniew Nosowski, ks. Adam Boniecki, prof. Waldemar Tarczyński - rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, senator Jarosław Gowin.

Forum Dialogu. Formuła debat przewiduje konfrontowanie stanowisk przedstawicieli klasy politycznej oraz środowiska naukowego, wypracowywanie właściwych rozwiązań oraz aktywizowanie uczestników debat do udziału w dialogu publicznym. Debaty są szkołą myślenia o wspólnym dobru i twórczego działania w realiach społeczeństwa obywatelskiego, z poszanowaniem reguł demokratycznych oraz uwzględnianiem realiów lokalnych.
Specyfika projektu polega na udziale w spotkaniach z mieszkańcami Szczecina znaczącej postaci świata polityki, kultury, mediów lub nauki. W spotkaniu bierze też udział grupa ekspertów z Uniwersytetu Szczecińskiego. Zaproszony gość prezentuje swoje wystąpienie. Po nim następuje dyskusja z aktywnym udziałem widowni. Debaty dają niepowtarzalną okazję do konfrontowania lokalnego punktu widzenia i miejscowych doświadczeń z perspektywą prelegenta. Umożliwia także bezpośredni kontakt z niebanalnymi osobowościami, przybliża realia kształtowania się opinii determinujących przebieg debaty publicznej w Polsce.

Ponadto do działań Fundacji należą:
- prowadzenie świetlicy dla dzieci biednych.
- organizowanie spotkań i pomocy dla młodzieży, studentów, rodzin, inteligencji oraz koncertów muzycznych;
- roztaczanie opieki nad dziećmi i chorymi;
- prowadzenie doradztwa rodzinnego, społecznego i prawnego;
- prowadzenie Dominikańskiej Szkoły Wiary.
- prowadzenie Akademii Rodzinnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.