• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Szkoła Bez Barier w Łapach
    KRS 0000249221

Prowadzone działania:
1. Prowadzimy zbiórki produktów spożywczych przed świętami Bożego Narodzenia (przekazujemy je rodzinom potrzebującym wsparcia w naszej lokalnej społeczności)
2. Wspieramy projekt "Szkoła Szans",
3. Prowadzimy projekt "Od Karolka- do Karola" (organizacja obozów i turniejów wyjazdowych dla koszykarzy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach);
4. Projekt-"Powszechna nauka pływania";
5. Projekt "Englsh Teathing";
6. Projekt cykliczny "Jesienne Biegi Uliczne" (o zasięgu regionalnym i z udziałem osób niepełnosprawnych);
7. Organizujemy zajęcia dodatkowe- rozwijające zainteresowania dla dzieci szkolnych
8. Dofinansowujemy wyjazdy na wycieczki dzieciom najbiedniejszym lub zakupujemy podręczniki;
9. Organizujemy pikniki integracyjne dla dzieci szkolnych i niepełnosprawnych
10. Doposażamy sale terapii zajęciowej, terapii ruchowej lub świetlice w pomoce dydaktyczne lub niezbędne sprzęty (materace, basen z piłeczkami, ławeczki, rowerek stacjonarny, zabawki, gry).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.