• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Nasze Dzieci" przy Klinice Onkologii w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
    KRS 0000249753

Celem działania Fundacji jest pomoc dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową oraz ich rodzinom.

Realizujemy ten cel poprzez:
-umilanie dzieciom czasu spędzanego na oddziale (wizyty aktorów, znanych ludzi, podróżników)
-organizowanie imprez okolicznościowych: z okazji świąt, Dnia Wiosny, Święta Kobiet, Dnia Dziecka
-zabieranie dzieci, których stan zdrowia na to pozwala poza szpital: do kina, teatru, na plan zdjęciowy seriali, na wycieczki, ogniska
-prowadzenie w soboty warsztatów plastycznych
-współpracę z oddziałową świetlicą
-wspieranie rodziców od strony prawnej (pomoc w składaniu wniosków o zasiłki, dotacje)
-organizowanie dzieciom uroczystego dnia urodzin (tort, prezenty) - jeśli spędzają go na oddziale
-organizację i finansowanie Wakacyjnej Kropli Szczęścia - letnich i zimowych obozów dla dzieci po leczeniu
-regularną obecność na oddziale - by rozmawiać, słuchać, służyć pomocą.

Nie jest naszym celem pozyskiwanie funduszy z przeznaczeniem jedynie na bezpośrednią walkę z chorobą (badania, sprzęt medyczny, wyposażenie) - chcemy zajmować się tym, co tylko człowiek człowiekowi dać może: nieść radość, ciepło, przyjaźń, a kiedy trzeba troskę, szacunek i zrozumienie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.