• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Edukacyjna "Pies i Staś"
    KRS 0000251366

Warszawska Fundacja Terapeutyczna "Pies dla Stasia" prowadzi pionierską działalność w zakresie dogoterapii społecznej. Jej podopieczni, zagrożeni nieprzystosowaniem i wykluczeniem społecznym, to dzieci i młodzież z rodzin cierpiących z powodu alkoholizmu, przemocy, biedy, bezrobocia, patologicznych więzi rodzinnych, z rodzin wielodzietnych, rozbitych i niewydolnych wychowawczo, zaniedbujących potrzeby emocjonalnie, poznawcze i fizycznie dzieci.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.