• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Łomżyńskie Towarzystwo Muzyczne
    KRS 0000251577

Misja
Upowszechnianie kultury muzycznej.

Prowadzone działania
Prowadzenie Społecznego Ogniska Muzycznego i Społecznej Szkoły Muzycznej. Organizowanie co roku Międzywojewódzkiego Konkursu Fortepianowego Społecznych i Prywatnych Ognisk i Szkół Muzycznych regionu Północno - Wschodniej Polski.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.