• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubelskie Stowarzyszenie na rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej "Opiekun"
    KRS 0000251657

Prowadzone działania: świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, pielęgniarskich na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych; współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.