• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Salus Homini"
    KRS 0000251817

Cele:
-niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym,
-udzielanie pomocy placówkom medycznym,
-wspieranie działań w zakresie pomocy medycznej ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków drogowych,
-świadczenie pomocy bezdomnym i bezrobotnym,
-prowadzenie profilaktyki w zakresie zaburzeń emocjonalnych i psychicznych,
-organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
-promocja i organizacja wolontariatu.

Prowadzone działania:
- Organizacja działań edukacyjnych poświeconych idei hospicyjnej i potrzebom osób chorych terminalnie i ich rodzinom.
- Prowadzenie działań charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest na pomoc chorym.
- Działania na rzecz rozwoju wolontariatu, szczególnie wolontariatu hospicyjnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.