• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki"
    KRS 0000252922

Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" jest organizacją pozarządową działającą jako Lokalna Grupa Działania od 13 marca 2006 roku. Powstał w ramach inicjatywy pn. "Leader+ TAK- wiemy też jak"! zrealizowanej w 2005r. przez Fundację Rozwoju Regionu Łukta ze środków SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".
Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" swoja działalnością obejmuje 7 gmin: tj. Łukta, Morąg, Ostróda, Jonkowo, Gietrzwałd, Światki, Miłakowo. Związek działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprzez wielokierunkową aktywizację społeczności lokalnej, promocję obszaru i optymalne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
Najważniejszym dokumentem Związku jest Lokalna Strategia Rozwoju (LSR). Zawiera ona najistotniejsze wytyczne działania LGD a także cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia wpływające na rozwój obszarów wiejskich. Cele ogólne to:
- Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
- Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
- Aktywizacja społeczności lokalnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.