• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber"
    KRS 0000253887

Misja
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej. Zajmujemy się trenowaniem strzelectwa sportowego. Nasi zawodnicy wyjeżdżają co roku na zawody krajowe i zagraniczne, na Mistrzostwa Europy i Świata. Organizujemy również imprezy strzeleckie i zawody popularyzujące tę dyscyplinę sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.