• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu "Nadzieja"
    KRS 0000254109

Misja
Służenie ludziom i organizacjom poszukującym pomocy ze strony wolontariuszy - czyli ludzi dobrej woli.
Pomagamy ludziom w starszym wieku, którym doskwiera samotność bądź niedołężność i nieporadność życiowa.
Pomagamy dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym przez niefrasobliwość swoich rodziców - oddziaływając wychowawczo i organizując pomoc w nauce w celu wyrównywania szans edukacyjnych.
Organizujemy imprezy okolicznościowe np. Dzień Dziecka, Mikołajki, Zabawy Noworoczne, wycieczki.
Naszym celem jest łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Staramy się dać dzieciom nadzieję na "lepsze jutro", szczęście oraz pokazać, że nawet najskrytsze marzenia się spełniają!

Prowadzone działania
- Od marca 2007 roku realizujemy projekt Łowickie Centrum Aktywności Społecznej "Brama". Adresatami naszego projektu jest lokalna młodzież oraz dzieci z terenów wiejskich w powiecie łowickim. Projekt skierowany jest także do osób niepełnosprawnych, dotkniętych patologią w rodzinie i tych, którym brakuje kontaktu z rówieśnikami i spokojnego miejsca do nauki i zabawy.
- Realizacja zadania publicznego - Zwiększanie skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z występowaniem przemocy w rodzinie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.