• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Gniazdo"
    KRS 0000254637

Misja
- utworzenie warsztatów terapii zajęciowej lub środowiskowego domu samopomocy dla osób mniej sprawnych intelektualnie,
- integracja niepełnosprawnych ze środowiskiem,
- reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych

Prowadzone działania
- w Gimnazjum na sali Szkoły Podstawowej nr 1, w piątki dla naszych podopiecznych pod nadzorem instruktora odbywają się zajęcia gry w BOCCIĘ,
- raz w miesiącu spotkania z niepełnosprawnymi celem integracji ze społeczeństwem,
- współdziałanie z wolontariatem na rzecz osób niepełnosprawnych, kilkugodzinne zajmowanie się osobami niepełnosprawnymi przez wolontariuszy,

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.