• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom "Wioska Serca imienia Jana Pawła II"
    KRS 0000254936

Misja
Fundacja ”Wioska Serca im. Jana Pawia II” realizuje przesłanie ewangelicznej miłości i nauczania wielkiego Polaka Papieża Jana Pawła II.

Budowa ”żywego” pomnika wdzięczności dla Papieża Jana Pawia II, dla którego troska o dzieci, zwłaszcza pokrzywdzone przez los, była zawsze bliska.

Pomoc sierotom rzeczywistym i społecznym poprzez stworzenie dla nich prawdziwego domu - budowa osiedla domków jednorodzinnych. Wybudowanych zostanie 10 do 12 domków w każdym z nich przybrani rodzice wychowywać będą od 6 do 10 dzieci, które wcześniej mieszkały w domach dziecka.

Budowa Domu Seniora przeznaczonego dla samotnych starszych ludzi. Lokalizacja Domu Seniora w bezpośrednim sąsiedztwie dzieci ma na celu integrację seniorów i dzieci, a dzięki temu symbiozę doświadczenia życiowego ludzi starszych z radością i ciekawością świata dzieci.

Los sierot nie jest obojętny dla nikogo, kto posiada ludzkie serce. Trudno znaleźć Polaka, którego serce nie bije wdzięcznością dla wielkiego Papieża - Jana Pawła II.

Nadszedł czas, aby nauka Papieża przybierała konkretny kształt. ”Wioska Serca”, która wyrośnie z naszej miłości i zaangażowania, będzie realizacją tej właśnie idei.

Zwracamy się z gorącym apelem do:
-przedsiębiorców i firm
-osób fizycznych
-wszystkich ludzi dobrej woli
o wsparcie tego szlachetnego dzieła.

Nazwy firm i nazwiska ofiarodawców indywidualnych zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej: www.wioskaserca.pl

Prowadzone działania
Wszelkie informacje na temat Fundacji można odnaleźć na stronie internetowej Fundacji www.wioskaserca.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.