• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Dzieci Które Kochacie - Fundacja ARCHON+
  KRS 0000255774

Jak pomagamy?

 • wspieramy materialnie i prawnie rodziny zastępcze oraz rodziny biologiczne, zagrożone utratą praw rodzicielskich z powodu biedy,
 • we współpracy z Biurem Projektów ARCHON+ bezpłatnie przekazujemy projekty domów dla rodzin zastępczych,
 • organizujemy kolonie, zimowiska oraz wycieczki,
 • fundujemy dzieciom wyprawki szkolne oraz stypendia, a także prezenty mikołajkowe,
 • organizujemy grupy wsparcia dla rodziców zastępczych oraz wychowanków z rodzin zastępczych, a także warsztaty psychoedukacyjne dla rodzin biologicznych,
 • organizujemy terapie dla rodzin i dzieci, 
 • szkolimy kadrę specjalistów, pedagogów szkolnych, którzy na co dzień pracują zarówno z dziećmi z rodzin zastępczych jak i dziećmi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • jesteśmy wydawcami książek popularyzujących wiedzę o rodzicielstwie zastępczym. Wydaliśmy "Poradnik Rodzicielstwa Zastępczego", poradnik "Kiedy jesteś pełnoletni" oraz książkę pt.: "Historia (nie) jednej miłości", będącą zbiorem wspomnień Rodziców Zastępczych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.