• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Odnaleźć Siebie"
    KRS 0000256024

Misja
1. Propagowanie idei integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych umysłowo.
2. Propagowanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
3. Wspieranie edukacji i kształcenia dzieci i młodzieży.
4. Promowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi.
5. Działalność oświatowa, edukacyjna i popularnonaukowa mająca na celu przygotowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do znalezienia swojego miejsca w społeczeństwie.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie "Odnaleźć siebie" powstało w czerwcu 2006 roku. Siedzibą stowarzyszenia jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi. Działania stowarzyszenia skierowane są do osób niepełnosprawnych umysłowo, dzieci i młodzieży będącej uczniami ośrodka, lub mieszkających na terenie powiatu złotoryjskiego. Głownym celem jest aktywizowanie osób upośledzonych poprzez możliwość korzystania z dóbr kultury, zwiększenie szans na korzystanie z kursów doszkalających, dających możliwość wykształcenia nowych umiejętności, wspieranie edukacji poprzez poprawę jej jakości (wyposażenie w pomoce, korzystanie z basenu, wycieczki edukacyjne, dokształcenie kadry nauczycielskiej), możliwość indywidualnego wsparcia osoby, która zwraca się o taka pomoc do stowarzyszenia. Środki na działalność stowarzyszenie pozyskuje od darczyńców, organizując aukcje wytworów dzieci i młodzieży, loterie okolicznościowe. Zapraszamy państwa na stronę ośrodka www.soszw.z.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.