• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Daj Szansę" Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim - Niepełnosprawnym
    KRS 0000256137

Misja:
Pomoc rodzinom w odnalezieniu się w środowisku, wyjście naprzeciw ludziom sprawnym.

Działamy na rzecz członków stowarzyszenia - organizujemy imprezy kulturalne, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, basen, hydromasaż, zajęcia muzyczno - plastyczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.