• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach
    KRS 0000258236

Prowadzone działania
- Dbałość o właściwy poziom nauczania dzieci,
- współudział w inicjowaniu i koorydnacji zajęć pozalekcyjnych,
- udzielanie pomocy uczniom w zakresie zajęć dydatktycznych,
- inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozalekcyjnego w szkołach,
- wspieranie działalności szkoły w wykonywaniu działań inwestycyjnych np. poszerzania bazy szkoły.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.