• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Promocji Rekreacji "KIM"
    KRS 0000258346

Nasze cele:
- Organizowanie lub finansowanie różnych form rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem kajakarstwa i nordic walking.
- Udostępnianie (użyczanie) osobom fizycznym uprawiającym rekreację ruchową zakupionego przez Fundację na własny rachunek sprzętu sportowego i turystycznego oraz innych środków trwałych i wyposażenia do realizacji celów Fundacji.
- Organizowanie lub finansowanie imprez rekreacyjnych, szkoleniowych i integrujących osoby fizyczne.
- Promocja aktywnego, zdrowego trybu życia.
- Finansowanie udziału osób fizycznych w wyprawach, obozach i imprezach organizowanych przez inne podmioty, jeżeli prowadzi to do realizacji celów Fundacji.
- Organizowanie lub finansowanie kursów i szkoleń z zakresu rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem kajakarstwa i nordic walking.
- Organizowanie lub finansowanie spotkań, pokazów, seminariów i konferencji dla upowszechniania wiedzy i propagowania wartości rekreacji ruchowej dla kultury fizycznej.
- Organizowanie lub finansowanie wytyczania nowych szlaków do uprawiania rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uprawiania sportów wodnych oraz nordic walking.
- Organizowanie lub finansowanie rewitalizacji szlaków do uprawiania rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uprawiania sportów wodnych.
- Organizowanie lub finansowanie działań promocyjno-reklamowych związanych promocją miejsc nadających się do uprawiania rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uprawiania sportów wodnych oraz nordic walking.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.