• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur"
    KRS 0000258643

Naszym głównym celem jest:
1. niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, głównie kotom poprzez działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych domów),
2. udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
3. wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
4. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji zmierzającej do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, zarówno domowym jak i wolnożyjącym, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt
5. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami
6. ochrona środowiska i ochrona zwierząt.

Prowadzone działania:
Zajmujemy się szukaniem domów dla porzuconych zwierząt oraz prowadzimy akcję "Ziarnko do ziarnka".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.