• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
    KRS 0000259096

Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa (WIR) zostało założone w 2006 roku, a jego misją jest wspieranie ruchu rowerowego poprzez promocję, edukację, działania adwokackie, monitoring (działania strażnicze) oraz współpracę z innymi podmiotami działającymi w tych samych lub pokrewnych celach.

Stawiamy na budowę kultury rowerowej (nie tylko we Wrocławiu). Dbamy o interesy rowerzystów opiniując projekty, walcząc o pieniądze na ścieżki rowerowe i korzystne zmiany w przepisach na poziomie krajowym i lokalnym. Monitorujemy też działania urzędników, edukujemy starszych i młodszych, organizujemy rowerowe imprezy masowe i kameralne spotkania.

Celami statutowymi Stowarzyszenia są: wspieranie rozwoju i promowanie ruchu rowerowego w miastach, podnoszenie świadomości społecznej i edukacja w zakresie kształtowania odpowiedzialnych i świadomych zachowań transportowych, poszanowania dla środowiska naturalnego, a także przeciwdziałanie dyskryminacji niezmotoryzowanych środków transportu w ruchu miejskim.

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia "Miasta dla Rowerów" - ogólnopolskiej sieci organizacji pro-rowerowych.

Stowarzyszenie prowadzi niezależny serwis internetowy dla rowerzystów: Portal Rowerowy Wrocław: www.rowerowy.wroclaw.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.