• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk
    KRS 0000259613

Celem Fundacji jest mieszcząca się w sferze zadań publicznych działalność w zakresie:
1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
4) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
6) pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,
7) działalności charytatywnej,
8) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
9) promocji i organizacji wolontariatu.

Prowadzone działania
„RADOŚĆ CZŁOWIEKA Z POSIADANIA DOMU JEST NAJPIĘKNIEJSZA NA ZIEMI.”

Program ma na celu wspomagać rozwój i poczucie bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej oraz wsparcie osób potrzebujących. Cel realizowany będzie przez:
-pomoc w urządzaniu pomieszczeń ogólnodostępnych,
-zagospodarowanie terenu,
-podjęcie działań w celu promocji Domu,
-zakup drobnego sprzętu do pokoi chłopców,
-wspieranie osób i instytucji będących w potrzebie.

„LUBIMY PODRÓŻOWAĆ PO ŚWIECIE, ABY ODKRYWAĆ PIĘKNO”.

Program realizowany będzie z Mieszkańcami i dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.
Program ten ma celu
-uwrażliwienie na piękno przyrody i jej ochronę,
-odkrywanie dobrodziejstw środowiska naturalnego.

Program będzie realizowany poprzez:
-organizowanie pieszych wycieczek, wyjazdów i zajęć w plenerze.


„ŻADEN CZŁOWIEK NIE JEST AŻ TAK UBOGI ŻEBY NIE MIAŁ CZYM OBDAROWAĆ”.

Program realizowany będzie z udziałem Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.
Program ma na celu:
-odkrycie i wzmocnienie wartości oraz ukrytych możliwości osoby niepełnosprawnej,
-rozwój poczucia estetyki i piękna i możliwość wyrażenia siebie i swoich odczuć,
-wspieranie potrzeby dzielenia się z innymi i wyrażania wdzięczności.
Program zostanie zrealizowany poprzez:
-wystawę prac osób niepełnosprawnych,
-pomoc w wykonaniu drobnych pamiątek,
-konkursy plastyczne,
-konkurs tańca i śpiewu,
-współorganizowanie przedstawień teatralnych,
-organizowanie i dofinansowanie wyjazdów na wystawy i programy artystyczne.
„SZCZĘŚCIE ZNAJDUJE SIĘ W WIELU MIEJSCACH”.

Program ma na celu zintegrowanie osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i środowiska z osobami niepełnosprawnymi.
Realizowany będzie przez pomoc w uspołecznieniu i organizacji wolnego czasu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej poprzez :
-dofinansowanie wyjazdów i innych spotkań,
-przeprowadzenie kursu „Jestem Gospodarzem”, „Wiem co wypada” i „Umiem pomóc”.

„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

Program ma na celu poprawę kondycji fizycznej Wychowanków Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.
Realizowany będzie przez:
-organizowanie i dofinansowanie zawodów sportowych i konkursów sprawnościowych,
-angażowanie mieszkańców do wspólnej pracy w zagospodarowanie boiska sportowego, które będzie bazą sportową, rekreacyjną i wypoczynkową dla Mieszkańców Domu Pomocy Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.