• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Kornel"
    KRS 0000260088

Misja
Misją naszego Stowarzyszenia, oprócz działalności oświatowej, jest prowadzenie działalności kulturalnej oraz współpraca z organizacjami niosącymi pomoc dzieciom polskim na dawnych kresach Rzeczpospolitej (Białoruś, Ukraina).

Prowadzone działania
Stowarzeszenie prowadzi 3 placówki oświatowe oraz:
- coroczne Regionalne Przeglądy Amatorskich Zespołów Tanecznych dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i ośrodków kultury;
- działalność kolonijna dla dzieci polskich z Białorusi i Ukrainy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.