• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja BGŻ
    KRS 0000260224

Misja

- Prowadzenie wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia;
- wspieranie inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, przede wszystkim z regionów i rodzin dotkniętych ubóstwem;
- wspieranie idei wolontariatu oraz popularyzacja tej idei w środowisku bankowym i finansowym.

Prowadzone działania

1. Projekt "Klasa BGŻ" - umożliwienie uczniom z niezamożnych rodzin i środowisk nauki w renomowanych liceach w miastach wojewódzkich:
Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku (rekrutacja zakończona)
VII L.O. im. J. Słowackiego w Warszawie
XIV L.O. im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
III L.O. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
III L.O. im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
Począwszy od roku 2010 rekrutacją do projektu objęta została cała Polska.
Fundacja BGŻ koordynuje również program uczniowskiego zaangażowania prospołecznego „Możesz Na Mnie Polegać”,w czasie którego uczniowie mają szansę realizować własne projekty w zakresie działań twórczych, aktywności fizycznej i sportowej oraz wolontariatu na rzecz środowisk lokalnych.

2. Rozwój przedsiębiorczości i edukacja finansowa
Fundacja od lat jest partnerem Olimpiady Przedsiębiorczości, która wyłania najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiając im dalszy rozwój, fundując stypendia i oraz ułatwiając drogę otrzymania indeksów do najlepszych szkół ekonomicznych w kraju. Bierze także czynny udział w Dniu Przedsiębiorczości, podczas którego wprowadza młodych ludzi w tajniki świata finansów.

3. Do najważniejszych obszarów działalności filantropijnej Fundacji BGŻ r. można zaliczyć:
- Walkę z wykluczeniem społecznym: przy współpracy z Fundacją SYNAPSIS oraz Warszawską Masą Krytyczną, - Współpracę z Fundacją Przyjaciółka Patronat nad Domem Dziecka w Białowieży - II edycja programu „Więzi”, przyczyniającym się do współdziałania środowisk lokalnych z pracownikami Banku na rzecz zwiększania szans edukacyjnych wychowanków Domu Dziecka
- Edukację muzyczną: Wsparcie Fundacji na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków „Muzyka jest dla wszystkich”
- Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wsi: Wsparcie Fundacji Edukacyjnej 4H pracującej
- Wsparcie Fundacji „Kropla Życia” poprzez organizację II Memoriału Agaty Mróz - Olszewskiej
- Współpracę z Filharmonią i Operą Podlaską w Białymstoku, w tym projekt edukacyjno - kulturalny z udziałem uczniów z Muzycznej Klasy BGŻ obejmujący warsztaty muzyczne oraz udział w koncercie symfonicznym pod batutą Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego przy akompaniamencie Kevina Kellera.

4. Wolontariat pracowniczy
Fundacja BGŻ inicjuje działalność społeczną także wśród pracowników BGŻ dając im szansę aktywnego włączenia się w przedsięwzięcia prospołeczne.

5. Pomoc charytatywna osobom potrzebującym

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.