• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zabytkowego Kościoła w Bobrownikach
    KRS 0000261300

Celem stowarzyszenia jest uchronienie zabytkowego kościoła przed jego zniszczeniem i naturalną degradacją, otczenie opieką.

Swoje cele realizujemy poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej o starym kościele, organizowanie koncertów charytatywnych, podejmujemy działania zmierzające do pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych na remont i utrzymanie zabytkowego kościoła, współpracujemy z osobami prawnymi i fizycznymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.