• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Tatrzańskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Zakopanem
    KRS 0000262063

Naszym głównym celem statutowym jest ochrona zwierząt i ekologia. Reprezentujemy prawa zwierząt. W sytuacjach ewidentnych naruszeń praw zwierząt kierujemy wnioski do organów ścigania.

Prowadzone działania
Zajmujemy się szeroko pojętą edukacją nt. praw zwierząt, pomagamy zwierzętom w szczególności chorym i bezdomnym ; reprezentujemy prawa zwierząt.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.