• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno
    KRS 0000262290

Stowarzyszenie powołała grupa mieszkańców Dębna pragnąc mieć prawną możliwość prowadzenia Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie.
Bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez Stowarzyszenie jest działalność na rzecz lokalnej społeczności, ochrony zabytków i pomników przyrody.
Prowadzone działania skierowane są do:
Młodzież Dębna i okolic - prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum,
wsparcie dzieci, młodzieży i studentów poprzez stypendia wypłacane w ramach czterech programów stypendialnych prowadzonych przez organizację (wypłaciliśmy 222 stypendia na kwotę 243 190 złotych) , organizacja różnych form edukacji dzieci i młodzieży.
Ochrona zabytków - opieka nad starym XIX w. zabytkowym cmentarzem grekokatolickim.

Ochrona przyrody - działania ratujące ponad 500 letni pomnik przyrody (dąb szypułkowy) rosnący w naszej miejscowości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.