• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lions Club Gedania-Gdańsk
    KRS 0000263584

Programy stałe:

1. Opieka nad dziećmi z Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 27 w Gdańsku - Oliwie przy ul Piastowskiej 35/37;
-organizacja świątecznych spotkań Mikołajkowych od 1995 r, oraz Dnia Dziecka
-zakup specjalistycznego sprzętu szkolnego i rehabilitacyjnego,
-zakup wyposażenia dla szkolnej pracowni drewna oraz gabinetu logopedycznego,
-pomoc w finansowaniu drobnych remontów w budynku szkoły, rewitalizacja otoczenia szkoły, chodniki, zieleń, ogródek jordanowski

Inne zrealizowane projekty:
-zakup sprzętu medycznego (inkubatory, pompy infuzyjne, pulsoksmetery, bilirubinometr) do podtrzymywania życia noworodków, dla Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku Zaspie oraz dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku,
-pomoc osobom indywidualnym w sfinansowaniu operacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz udziału dzieci w letnich obozach wypoczynkowych,
-pomoc osobom poszkodowanym w powodziach,
-zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z ośrodka w Gdańsku Sobieszewie,
-finansowanie zakupów urządzeń wspomagających rehabilitację do SALI Doświadczania Światła w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Gdańsku - Sobieszewie oraz samochodu dla hospicjum ks. Dutkiewicza (wspólna inicjatywa klubów z Trójmiasta i Kościerzyny)

Od rozpoczęcia działalności klubu na cele charytatywne przeznaczono ponad 700 tys. zł.
19.07.2012 r.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.