• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II
    KRS 0000264643

Zgodnie ze statutem Hospicjum prowadzi posługę w duchu działalności charytatywno-opiekuńczej kościoła rzymskokatolickiego, opartą przede wszystkim na bezinteresownej pomocy swoich członków, wolontariuszy i innych ludzi dobrej woli. Swoją opieką obejmuje osoby z chorobą nowotworową w okresie terminalnym, przebywających w domu a także służy w czasie choroby i w okresie żałoby rodzinom z terenu powiatu dębickiego.
Organizuje na swoim terenie akcje "Pola Nadziei".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.