• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku
    KRS 0000265433

Cele Stowarzyszenia:
- włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia ustawicznego,
- rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności osób, które przestały być aktywne zawodowo,
- aktywizacja intelektualna i fizyczna ludzi w złotym wieku,
- propagowanie kultury oraz dobrych obyczajów,
- promocja zdrowego stylu życia i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej,
- poprawa jakości życia osób starszych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.