• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Edukacja plus Integracja
    KRS 0000265867

Celem działania Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego poprzez:
a) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Banino i okolic,
b) wspieranie rozwoju edukacji we wsi Banino i w okolicach ,
c) integracja mieszkańców wsi Banino i okolic, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
d) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Prowadzone działania:
Organizacja realizuje projekty wspierające rozwój i edukację dzieci i młodzieży, a także działania mające na celu rozwój i integrację lokalnej społeczności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.