• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Kocia Dolina
    KRS 0000267221

Naszą misją jest walka z bezdomnością zwierząt, niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, a także ochrona zwierząt i środowiska.

Staramy się poprawiać los i warunki bytowania zwierząt, głównie kotów. Przygarniamy pod swoją opiekę potrzebujące koty, leczymy je, sterylizujemy, a później znajdujemy im dobre domy. Dbamy też o koty żyjące na wolności - pomagamy je dokarmiać, sterylizujemy i pilnujemy, aby mogły bezpiecznie żyć.

Poza tym, poprzez różnorodne działania i akcje edukacyjno-informacyjne promujemy odpowiedzialne i humanitarne traktowanie zwierząt. Jako koalicjanci Koalicji dla Zwierząt uczestniczymy w tworzeniu prawa skutecznie chroniącego zwierzęta.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.