• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja im. Andrzeja Bączkowskiego
    KRS 0000268424

Fundusz imienia Andrzeja Bączkowskiego został ustanowiony w 1997 roku przy Fundacji dla Polski dla krzewienia idei służby publicznej, dialogu społecznego, reform w sferze polityki społecznej oraz promocji aktywności publicznej opartej na zasadzie działania ponad podziałami. W latach 1997-2006 w ramach Funduszu przyznawana była Nagroda dla osób fizycznych, których działalność, stanowiąca wzór służby publicznej, przyczynia się do rozwiązywania konkretnych problemów społecznych i które w rozwiązywaniu konfliktów kierują się wolą porozumienia. W 2006 roku laureatami Nagrody zostali Anna Dymna i Henryk Wujec. Uroczystość wręczenia Nagród odbyła się 26 marca 2007 roku w siedzibie redakcji dziennika "Rzeczpospolita".

W dziesięciolecie istnienia Nagrody stworzona została samodzielna Fundacja imienia Andrzeja Bączkowskiego (nr KRS 268424), która przejmuje dotychczasowe zadania Funduszu przy Fundacji dla Polski.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.