• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc
    KRS 0000268880

Misja: pomoc humanitarna i społeczna osobom po przeszczepie serca, działalność informacyjna dla młodzieży licealnej, akademickiej i społeczności lokalnych, na temat transplantacji jako sprawdzonej metody leczniczej ratującej życie ludzkie, przedstawionej na własnym przykładzie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.