• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Caritas Potrzebującym
    KRS 0000269579

Misja
Caritas Potrzebującym została powołana do wspierania działalności Caritas Archidiecezji Białostockiej oraz innych osób prawnych i osób fizycznych.

Prowadzone działania
Edukacja.
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.
Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.