• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę "Fala Nadziei"
    KRS 0000269969

Podstawowym celem jaki wyznaczyło sobie Stowarzyszenie, jest popularyzowanie spraw i zagadnień z zakresu profilaktyki i leczenia łuszczycy oraz stworzenie możliwości leczenia nowoczesnymi metodami jakimi niewątpliwie są leki biologiczne.
Podstawową formą działalności Stowarzyszenia są spotkania terapeutyczno-integracyjne, sesje wykładowe, szkolenia oraz warsztaty dla naszych członków w celu poprawy jakości życia. Stowarzyszenie świadczy również pomoc w zakresie pozyskiwania środków medycznych i innych świadczeń dla członków Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.