• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi
    KRS 0000270540

Misja
Wspomaganie wszelkich programów zmierzających do polepszenia sytuacji osób z autyzmem.
Informowanie społeczeństwa o problemach mających wpływ na sytuację życiową osób z autyzmem oraz o wykorzystywaniu osiągnięć innych krajów w tej dziedzinie.

Prowadzone działania
Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
Wydawanie półrocznika "Dziecko Autystyczne".
Upowszechnianie deklaracji Parlamentu Europejskiego pt. "Prawa Osób z Autyzmem".
Tworzenie ośrodków opiekuńczych dla dzieci autystycznych.
Organizowanie obchodów Europejskiego Tygodnia Autyzmu.
Uczestnictwo w kongresach i sympozjach na temat autyzmu.
Organizowanie konkursu dla młodzieży szkół podstawowych, dotyczącego problemów dzieci autystycznych.
Przygotowywanie filmów dydaktycznych popularyzujących tę problematykę.
Prowadzenie szkoleń dla pedagogów i psychologów, zajmujących się autyzmem.
Działalność informacyjna oraz poradnictwo.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.