• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Gdynia SOS
    KRS 0000270683

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Celem Stowarzyszenia jest przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie miasta Gdyni. Stowarzyszenie działa na rzecz mieszkańców miasta Gdyni. Wspomaga rozwój społeczności lokalnej miasta Gdyni, także mieszkańców zaniepokojonych powolną likwidacją terenów zielonych w mieście.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) wydawanie lokalnej prasy (informatora),
b) prowadzenie strony internetowej www.gdynia.sos.pl oraz obsługę korespondencji mailowej
b) organizowanie spotkań z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz samorządowych Gdyni,
c) organizację środków wyrażania niezależnej opinii (petycji, wystąpień zbiorowych).
d) interwencje oraz opinie (uwagi i spostrzeżenia) na piśmie kierowane do władz samorząądowych miasta, wojewody, prokuratury oraz środków masowego przekazu


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.