• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska
    KRS 0000271499

Misja
Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest przyczynianie się - przy pomocy metody harcerskiej - do rozwoju młodych ludzi w taki sposób, aby w pełni mogli wykorzystać swoje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne, emocjonalne i fizyczne jako jednostki i jako odpowiedzialni obywatele - członkowie wspólnot lokalnych, narodowych i międzynarodowych.

Prowadzone działania
Nasze działania skupiają się przede wszystkim na ciągłej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Aktualnie realizujemy program ZHP "Jeden Świat, jedno Przyrzeczenie", przygotowujemy i organizujemy liczne przedsięwzięcia z zakresu promocji zdrowia, sportu i turystyki.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.