• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością i Parafii Pod Wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu - "Ciepło i Serce"
    KRS 0000271640

Prowadzone działania: prowadzenie działalności na rzecz osób ciężko chorych na choroby nieuleczalne, a także przewlekle chorych i starszych oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci poprzez dofinansowanie leczenia w kraju i za granicą, zapewnienie opieki długoterminowej, terminalnej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.