• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Polskie Forum Migracyjne
    KRS 0000272075

Misja:
Polskie Forum Migracyjne działa na rzecz poszanowania praw cudzoziemców w Polsce. Chcemy, aby Polska była krajem, w którym ludzie różnych ras, religii i kultur dążą do porozumienia i współdziałania. Forum inicjuje i wspiera działania, które prowadzą do dialogu między ludźmi różnych kultur, a szczególnie między Polakami a cudzoziemcami, którzy szukają w Polsce ochrony.

Polskie Forum Migracyjne realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez działania informacyjne i edukacyjne. Uważamy, że pierwszym krokiem do porozumienia jest wzajemne się poznanie.

Podejmujemy przede wszystkim trzy rodzaje działań:
- informacyjne (udzielamy porad i informacji online, wydajemy ulotki, broszury, organizujemy spotkania informacyjne)
- edukacyjne (dla różnych grup odbiorców, od przedszkolaków do profesjonalistów różnych dziedzin)
- wspieranie środowisk wokół ośrodków dla cudzoziemców.

W coraz większym stopniu wspieramy też Polaków za granicą - udzielając informacji i porad związanych z migracją i międzykulturowością.

Efektem naszego przekonania o potrzebie dialogu i szukania zrozumienia między ludźmi jest kształt naszej strony internetowej - liczymy, że stanie się ona cennym źródłem informacji na temat cudzoziemców dla profesjonalistów, którzy z uchodźcami i innymi cudzoziemcami mają kontakty w swojej pracy. Zależy nam, aby nasze działania faktycznie odpowiadały potrzebom czytelników - dlatego otwarci jesteśmy na wszelkie sugestie dotyczące potrzebnych Państwu informacji. Zapraszamy: www.forummigracyjne.org

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.