• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja imienia Krzywdów i Bieńków
    KRS 0000273453

Prowadzone działania
Kontynuacja działalności zapoczątkowanej i prowadzonej przez Fundację Krzywdów i Bieńków.
Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom znajdujących się w trudnych warunkach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, osób samotnych i niepełnosprawnych.
Działalność edukacyjno-wychowawcza i opiekuńcza.
Tworzenie możliwości do rozwoju wartości duchowych, moralnych i rozwoju osobistego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.