• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Ortopedii w Żarach - "Ortopedia Żarska"
    KRS 0000274696

Prowadzone działania:
Wspieranie zachowań pro-zdrowotnych w zakresie ortopedii, pomoc osobom z dysfunkcją narządu ruchu i chorym poszkodowanym w wypadku, badania naukowe, szkolenia w zakresie ortopedii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.