• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pomoc Zespołowi Szkół w Michałowie"
    KRS 0000275878

Prowadzone działania
Naszym celem jest wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej przez Zespół Szkół w Michałowie. Organizujemy i wspieramy różnorodną działalność kulturalną na terenie naszej gminy i poza nią. W miarę możliwości staramy się udzielać pomocy dla uczniów zdolnych i z ubogich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.