• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Stacyjka Maltusia"
    KRS 0000276685

Pomagamy pokrzywdzonym zwierzętom, leczymy je, a potem szukamy im dobrych domów adopcyjnych, większość z nich jednak pozostaje z nami do końca.
W Fundacji obecnie (06.02.2013) jest 7 koni, 14 kotów, 15 psów, 4 kozy, 3 kaczki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.