• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
    KRS 0000276833

Misja:
Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie wymagającym całodobowej opieki poprzez świadczenie usług:
- bytowych (mieszkanie, wyżywienie, opieka)
- opiekuńczych (całodobowa opieka)
- zdrowotnych
- edukacyjnych
- społecznych i religijnych
- rehabilitacyjnych.

Prowadzone działania:
Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Liczba miejsc - 50.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.